VVD Fryslân

VOOR NU, VOOR LATER!

slideshow
slideshow
slideshow

VVD Fryslân Voor nu, voor later!

Welkom op de website van VVD Fryslân. Friesland is een provincie waar we trots op zijn. Op de Friese meren en het landschap, de elf steden, de Waddeneilanden, onze taal en cultuur, maar het vooral de mensen die onze provincie maken. Vanuit onze liberale waarden, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid werken wij met ambitie voor Friesland.

Volg ons ook op social media:

vvd-fryslân-leeuwarden
F-35

Mondelinge vragen Vliegbasis Leeuwarden

Bij de Statenfractie vinden wij het van groot belang dat de waarde van de vliegbasis niet onderschat wordt, onder andere op het gebied van werkgelegenheid, veiligheid en de luchtmacht haar gereedheid is de basis belangrijk. De provincie deelde...

Regenboog

Provinciaal Regenboogbeleid

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 28 februari hebben wij het regenboogbeleid van de provincie besproken. Statenlid Martijn Brands voerde hierover het woord, lees hieronder wat hij gezegd heeft: "Voorzitter, In 2020 is er middels een...

PSX_20240131_143602

Maidenspeech Gerda Bos

Ons Statenlid Gerda Bos heeft recentelijk haar maidenspeech gegeven bij de behandeling van het Iepen Mienskips Fûns op 31 januari. Lees hieronder wat Gerda zei: "Tanke wol foarsitter.  Achte collega’s, oanwezichen en tahearders,  It past my...

spotlight-image

Welkom terug!

  Welkom terug! Het politiek seizoen is voor ons inmiddels begonnen en wij bij de Statenfractie zijn alweer druk met de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding. Vanuit de organisatorische kant kunnen we mededelen dat we aankomend jaar met...

Festival

Waar is dat feestje? Niet in Fryslân.

Waar is dat feestje? Niet in Fryslân Psy-Fi, Welcome to the Village en nu Psylân. Wie dacht dat Fryslân een prima provincie was voor een festival blijkt ernaast te zitten. Stuk voor stuk worden ze uit de provincie gedreven door juridische...