VVD Fryslân

VOOR NU, VOOR LATER!

slideshow
slideshow
slideshow

Wetterskip Fryslân

Water en waterschap zijn altijd dichtbij. Thuis, waar je de wc doortrekt, de afwas doet en onder de douche staat. Buiten, waar je vist in een sloot, zwemt in een vaart en fietst door de regen. Wetterskip Fryslân houdt al dat water op peil, beschermt ons tegen hoog water en maakt ons afvalwater schoon.

Lees hieronder wat de VVD doet bij het Wetterskip Fryslân.

In betelbar en tjinstbar wetterskip

Het Wetterskip heft zelf belasting bij inwoners, boeren en ondernemers voor het zuiveren van water en het onderhouden van het watersysteem. Door verantwoord om te gaan met belastinggeld werkt het...

Genoch skjin wetter ek foar letter

Een essentiële taak van het Wetterskip is schoon water en voldoende water. Schoon water is van levensbelang om gezond en veilig te kunnen leven en is daar kan niet aan getornd worden. Met (veelal)...

Oeral droege fuotten

Het Wetterskip heeft de plicht te zorgen voor de gehele waterhuishouding in Fryslân en deel van Groningen. Zowel achter de dijk als tegen wateroverlast van stortbuien. Ordentelijke watersystemen...

Romte foar wetter

In Fryslân worden we geconfronteerd met heftigere buien, verzilting, bodemdaling en inklinkend veen. Het is noodzakelijk om ons huidige watersysteem aan te passen aan deze veranderende omstandigheden...