VVD Fryslân

VOOR NU, VOOR LATER!

slideshow
slideshow
slideshow

De Waterschappen

Waterschappen

Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Deze zijn voor de derde keer op dezelfde dag als de verkiezingen van Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar of ouder en die woont in Wetterskip Fryslân mag op 15 maart 2023 stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur.

In betelbar en tjinstbar wetterskip

Het Wetterskip heft zelf belasting bij inwoners, boeren en ondernemers voor het zuiveren van water en het onderhouden van het watersysteem. Door verantwoord om te gaan met belastinggeld werkt het...

Genoch skjin wetter ek foar letter

Een essentiële taak van het Wetterskip is schoon water en voldoende water. Schoon water is van levensbelang om gezond en veilig te kunnen leven en is daar kan niet aan getornd worden. Met (veelal)...

Oeral droege fuotten

Het Wetterskip heeft de plicht te zorgen voor de gehele waterhuishouding in Fryslân en deel van Groningen. Zowel achter de dijk als tegen wateroverlast van stortbuien. Ordentelijke watersystemen...

Romte foar wetter

In Fryslân worden we geconfronteerd met heftigere buien, verzilting, bodemdaling en inklinkend veen. Het is noodzakelijk om ons huidige watersysteem aan te passen aan deze veranderende omstandigheden...