Aardgasbaten: schiet jezelf niet in de voet

De VVD Fryslân vindt de interpellatie over de aardgasbaten overbodig en voor de bühne. Het is heel raar dat er eerst schriftelijke vragen gesteld worden, en vervolgens ook nog weer een interpellatie over een onderwerp. Het college heeft al gezegd hier mee aan de gang te zullen gaan. Is er dan zo weinig vertrouwen in het college en in sommige gevallen in het eigen college?

De VVD heeft sterk de indruk dat deze interpellatie alleen voor de bühne is. Het college heeft al gezegd ernaar te zullen kijken. Het lijkt erg op symboolpolitiek en daar houdt de VVD niet zo van.
De VVD vraagt zich ook af of je als regio jezelf niet kan overvragen? De VVD denkt dat de kansen op succes in de huidige tijden, tijden waarin de staatsschuld een groot probleem is dat moet terug worden gebracht, nihil zijn. Ook als gekeken wordt naar het gedoogakkoord zijn de kansen op succes nihil. Een kansloze lobby kan voor toekomstige noodzakelijke en kansrijke lobby's een uitermate negatief effect hebben. En dat wil de VVD niet. Schiet je jezelf dan niet in de voet?
Straks moeten we nog proberen om het geld voor de spoorlijn Heerenveen - Groningen binnen boord te houden. Je moet dus alle lobbytrajecten goed tegen elkaar afwegen. De VVD is benieuwd naar de visie van het college daarover. In de vragen staat ook dat het beter is om de aardgasbaten in een fonds voor structuurversterking te stoppen, als alternatief om het geld in de lopende rijksbegroting te "verjubelen". Verjubelen? Waaraan? Aan het oplossen van de staatsschuld?

Voorheen werden aardgasbasten gestort in het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Als het Rijk deze aardgasbaten in wil zetten voor fysieke investeringen, dan moet Fryslân daarvan natuurlijk een zeer redelijk deel van ontvangen. Dat vindt de VVD ook. Daar moet het college zich dan natuurlijk ook voor inzetten. Maar dat is niet de insteek van de motie en interpellatie.
VVD ziet er meer in om met goede en concrete projecten te gaan lobbyen. Dat doet het college al, tenminste daar mag PS toch vanuit gaan. De motie en interpellatie is dus volstrekt overbodig, volgens de VVD Fryslân.

Publicatiedatum: 27 januari 2012