download-min

Advieslijst VVD Fryslan voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015-2019

download-min

Hieronder vindt u de advieslijst die de Kamercentrale van VVD Fryslân aan de leden heeft voorgelegd. De kandidaten op de lijst vormen een evenwichtige mix van continuïteit en nieuwe leden, een verscheidenheid aan kennis, een mix tussen mannen en vrouwen, en een evenwichtige regionale spreiding. Met deze kandidaten is de VVD in Fryslân ervan overtuigd dat het liberale VVD-geluid op basis van een goed programma in Provinciale Staten zal doorklinken.

Op 27 november aanstaande zal de advieslijst door de leden worden besproken en worden vastgesteld. Deze vergadering is besloten.

 

Advieslijst Naam Woonplaats
1 Klaas Kielstra Stiens
2 Avine Fokkens-Kelder Leeuwarden
3 Durk Pool Harkema
4 Nynke Koopmans-van der Veen Tytsjerk
5 Sylvia Hosman-Benjaminse Nijeberkoop
6 Leo-Pieter Stoel Sneek
7 Esther de Vrij Lemmer
8 Rineke Valk Makkinga
9 Rianne van Houten Twijzelerheide
10 Peter Andries Schoute Fochteloo
11 Roelof Theun Hoen Noordwolde
12 Nikita Brameijer Nij Beets
13 Otto van der Galiën Burgum
14 Franke Doting Heerenveen
15 Jelle Boerema Kollum
16 Paul Schoute Harlingen
17 Simon de Witte Ferwoude
18 Karen Vasbinder-van Loon Leeuwarden
19 Barend Potjer Drachten
20 Anton van der Aar Dokkum
21 Marten van Asperen Ingelum
22 Karst Jan Blok Ureterp
23 Ally Wiegman Baaiduinen
24 Rients Hoekstra Vlieland
25 Digna Ferwerda-Havenga Blije
26 Klaske Dijkstra-Anema Franeker
27 Cees Bonnema Wolvega
28 André Tuil Ballum
29 Sierd van Weperen Oosterwolde
30 Hielke Bandstra Workum
31 Anita van der Sloot-Hoogendijk Gorredijk
32 Zwany van Brussel-Wiebenga Heerenveen
33 Richard Bos Steggerda
34 Debbie Douwes Sneek
35 Elsbeth van Haselen Witmarsum
36 Meindert de Graaf Goutum
37 Michael Kirlew Twijzel
38 Rinse Haisma Bakkeveen
39 Marjo Vuist Heerenveen
40 Hendrik Tamsma Ijlst
41 Hendrik Terpstra Berltsum
42 Roel Woering Lemmer
43 Jan-Henk Veenhouwer Oldeberkoop
44 Rikus de Boer Gorredijk
45 Gert-Jaap van Ulzen Leeuwarden
46 Christopher Morgan Leeuwarden
47 Tjeerd Waterlander Heerenveen
48 Ger Jaarsma Leeuwarden
49 Aukje de Vries Leeuwarden
50 Anne-Wil Lucas-Smeerdijk Bakkeveen
Publicatiedatum: 14 november 2014