Esther-Jaap-FTmA9BTXoAAX3Xu

Afscheidsrede Esther de Vrij: "We moeten blijvend investeren op zaken die van Fryslan, Fryslân maken"

Esther-Jaap-FTmA9BTXoAAX3Xu

Voorzitter,

Dank voor de mooie woorden.

Vandaag stop ik als lid van de Provinciale Staten fan Fryslân. Raadswerk en Statenwerk tegelijkertijd is geen wenselijke combinatie voor mij en de partij.  Als politici lezen we allemaal de kranten. Dinsdag 17 mei heeft u kunnen lezen over de beëindiging van de coalitiebesprekingen in De Fryske Marren. Recent is er een bericht uitgegaan naar de VVD leden vanuit de VVD De Fryske Marren. Strekking is dat de mening van het geïnterviewde raadslid niet gedeeld wordt en draagt niet bij aan onderling vertrouwen en het vertrouwen van leden en kiezers. Hier sluit ik mij bij aan. Met nog de persoonlijke toevoeging  dat ik geen belemmeringen opgeworpen heb, de stekker er niet uitgetrokken heb en altijd klip en klaar geweest ben, dat ik in welke rol dan ook een stabiele en constructieve bijdrage kan leveren. Verder vind ik dat je dit soort zaken niet via de pers bespreekt. En hier zal ik het qua reactie ook bij laten.

Voorzitter, Het gedoe zal een plek krijgen en vrolijk voorwaarts zal ik mij in blijven zetten voor een Fryslân waar het goed wonen, werken en recreëren is. Grutsk ben ik op  de eigenheid, de taal, de cultuur en de gastvrijheid.

Als individu en ook als collectief geven mensen ons hun stem om besluiten te nemen over zaken die van belang zijn voor onze inwoners. Een mooie en verantwoordelijke taak en met dat vertrouwen moet je zorgvuldig omgaan. Daar ben ik mij altijd van bewust. In politieke gremia zitten kundige en gemotiveerde mensen, die ieder vanuit een eigen achtergrond hun standpunten hebben, maar verbinding zoeken om voor het collectief van Fryslan goede zaken te doen. Ik zeg altijd maar zo, samen met links en rechts de blik naar voren, zo zet je stappen vooruit. Kijken naar wat ons verbindt is altijd beter dan zoeken naar de verschillen en dat is niet altijd een gemakkelijke opgave.

Met veel plezier kijk ik terug op mijn installatie in Provinciale Staten in juni 2019, in het bijzijn van mijn man en kinderen. Zij zijn reden dat ik actief ben in de politiek. En nee voorzitter, ik doe dit niet omdat ik het heerlijk vindt om vele avonden en hele woensdagen van huis te zijn. Ik doe dit omdat ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen voor een mooi Fryslan, ook voor de toekomstige generaties. Het dienen van de publieke zaak is en blijft mijn drijfveer.

Brede welvaart en Lok op ien willen we voor iedereen, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Brede welvaart staat onder druk en hier maak ik mij zorgen over. Onze cultuur, sociale cohesie, dorpenstructuur, landschappelijke waarden, waar ook onze eigen inwoners recreëren, maakt dat wij in de mooiste provincie wonen. Laten we ook zorgen dat dit blijft. Zorg ervoor bij de komende kadernota en begroting dat dat er geen kaalslag komt op bijvoorbeeld cultuur of op zaken die bijdragen aan de sociale infrastructuur van Fryslan. Wat afgebroken wordt komt niet weer terug. Dit raakt aan de leefbaarheid en het geluk van inwoners in deze provincie. De samenhang tussen deze zaken en zorgt voor bestaanszekerheid van onze inwoners. Niet vanuit de gedachte dat Fryslan een groot open luchtmuseum moet worden, of vanuit de gedachte “toen was geluk nog heel gewoon”. We moeten blijvend investeren op zaken die van Fryslan, Fryslân maken. Puur en alleen een boekhoudkundige benadering zou ik zo 2019 vinden. Dat is een gemiste kans.

Thialf, economie, cultuur, regenboogprovincie, sport en recreatie, Els Veder Smit penning, auditcommisie, het zijn enkele dossiers waar ik mij de afgelopen  drie jaar op heb mogen richten. Ik wil de ambtelijke organisatie, catering,  voorzitter van PS, college, griffie, fractiegenoten, fractiebureau, inwoners en organisaties en uiteraard mijn collega statenleden enorm bedanken voor de plezierige en inhoudelijke samenwerking. En uiteraard mijn thuisfront voor hun support. Martijn Brands, mijn opvolger, wens ik bovenal heel veel plezier en uiteraard succes.

Ik stop voor nu als Statenlid en het voelt ook niet echt als een afscheid. We komen elkaar in de Provincie altijd tegen en ik zeg dan ook graag Tot ziens!

Dank jullie wel.

Publicatiedatum: 25 mei 2022