herstructurering-1

Agressie en geweld tegen conducteurs en machinisten is onacceptabel!

herstructurering-1

Een groep jongeren heeft zaterdagavond in een trein richting Leeuwarden een conductrice en de machinist mishandeld. De jongens hadden geen vervoersbewijs bij zich en werden agressief toen ze te horen kregen dat ze een proces-verbaal kregen. De conductrice kreeg een trap tegen haar slaap en is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

“De VVD vindt het onacceptabel dat conducteurs en machinisten te maken krijgen met agressie of geweld”, aldus Avine Fokkens-Kelder (fractievoorzitter VVD Fryslân). De VVD pleit er daarom ook al jaren voor dat veiligheid wordt opgenomen in de provinciale concessie voor het openbaar vervoer. Preventief moet iedere bus en trein worden voorzien van een beveiligingscamera.

Uit berichtgeving in de media blijkt dat de harde schijf van de camera in de trein stuk was. Volgens een vakbondsbestuurder van de VVMC (Vakbond voor machinisten en conducteurs) gebeurt het vaker dat camera’s van Arriva stuk zijn. De VVD vindt dat niet kunnen! Omdat de provincie Fryslân verantwoordelijk is voor het openbaar in de provincie stelt de VVD onderstaande schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

  1. Hoeveel gevallen van geweld en/of agressie hebben er dit jaar plaats gevonden in het openbaar vervoer in Fryslân?
  2. Hoe kijkt het college aan tegen het preventief inzetten van camera’s in het openbaar vervoer?
  3. Welke maatregelen om veiligheid rondom het openbaar vervoer te bevorderen zijn er in de afgelopen tijd genomen, en welk effect hebben deze maatregelen gehad?
  4. Worden camera’s inmiddels in alle toekomstige concessies meegenomen?
  5. Zijn er nog concessies en lijnen waar geen camera aanwezig is. Zo ja om hoeveel en om welke lijnen gaat het?
  6. Klopt het dat er geen beelden zijn van bovengenoemd incident doordat er een defect aan de camera was?
  7. Klopt het dat er vaker camera’s van Arriva defect zijn? Zo ja, is het college bereid deze tekortkoming van de kant van Arriva direct bij hen aan te kaarten en aan te dringen dat dit onacceptabel is?
  8. Is het college voornemens om na aanleiding van dit incident nog extra maatregelen te nemen? Zo ja, welke maatregelen is het college van plan te gaan nemen? Zo nee, waarom niet?

 

klik hier voor de schriftelijke vragen - Veiligheid in het OV

klik hier voor de antwoordbrief aan VVD over incidenten in de trein


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

Publicatiedatum: 10 juli 2016