Vliehorsexpress-1

Alde Sylsried in Dokkum geopend!

Vliehorsexpress-1

Op zaterdag 28 mei openden wethouder Albert van der Ploeg en gedeputeerde Kielstra de Alde Sylsried in Dokkum. Na de officiële opening ging zowel jong als oud het water op om de nieuwe vaarroute te verkennen. De Alde Sylsried is een historische waterverbinding tussen de Dokkumer Ee en de Woudvaart.

Klaas Kielstra: "Het herstel van de verbindingsvaart biedt niet alleen de omwonenden veel mogelijkheden, maar biedt ook veel kansen voor toerisme en waterrecreatie in de regio."

Voor verschillende partijen, zoals de Wijkraak Woudhorne, was het herstel van de verbindingsvaart al langere tijd een grote wens. Ook bij de inrichting van de Trije Terpen was het herstel van de verbindingsvaart een belangrijk uitgangspunt. Door de verbindingsvaart terug te brengen was het mogelijk een tiental kavels aan het water te creëren. Daarnaast zijn ook zo’n dertig bestaande woningen in de Woudhorne nu verbonden met de Dokkumer Ee.  Wethouder Albert van der Ploeg en gedeputeerde Kielstra benadrukte het belang van dit soort projecten voor de regio.

Publicatiedatum: 31 mei 2016