Alternatief plan Hiddum Houw niet reëel

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 november werd door een aantal partijen het onderwerp windpark Nij Hiddum Houw op de agenda geplaatst. Er is onrust in dit gebied over de mogelijke overlast die dit windpark met zich meebrengt. De VVD heeft zorgen omtrent deze onrust en heeft daarom onlangs schriftelijke vragen ingediend over een alternatief plan dat is gepresenteerd door het comité Hou Friesland mooi.

In de Statenvergadering werd aan de gedeputeerde gevraagd of hij de procedure rondom het windpark wil opschorten. VVD-gedeputeerde Kielstra gaf aan de procedure nog voldoende ruimte geeft voor iedereen om iets te vinden van deze plannen. Ook kunnen er nog alternatieve plannen worden ingediend. Deze plannen zullen echter wel moeten voldoen aan het Statenbesluit uit 2014 om 36MW aan windenergie te plaatsen op deze locatie. “Op dit moment is er dus geen aanleiding om de procedure op te schorten”, aldus Kielstra

Ook op de schriftelijke vragen van de VVD was de gedeputeerde helder in zijn beantwoording. Het alternatieve plan van het comité Hou Friesland mooi is geen reëel alternatief voor deze streek omdat dit plan niet voldoet aan de opgave om in Fryslan 530,5MW aan wind op te wekken. Daarnaast zorgt dit voor vertraging en daarmee lopen we het risico dat de doelstelling niet voor 2020 wordt gehaald. “Ik heb een heldere opdracht gekregen van Provinciale Staten en die voer ik uit als bestuurder”, aldus Kielstra.

Het besluit van 530,5 MW windenergie in Fryslan en in het bijzonder 36MW op de Kop van de Afsluitdijk, werd in de Staten genomen op 17 december 2014. De VVD was tegen dit besluit maar accepteerde deze politieke meerderheid. De VVD heeft toen aangegeven zich in te zetten om de schade voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en pleitte dan ook sterk voor een omgevingsadvies raad (OAR). De gedeputeerde gaf in het debat nog aan dat deze OAR zeker successen heeft behaald. Zo wordt de slagschouw verminder naar nul en wordt het geluidsoverlast met de helft verminderd. “Ik ben trots op de OAR die hier zijn nek voor heeft uitgestoken”, gaf Kielstra nog aan. Ook de VVD is blij met deze successen.

 

Publicatiedatum: 9 november 2017