Antwoord GS op vragen VVD enigszins hoopgevend

Vanwege uitspraken van de nieuw aangetreden hoogleraar Machiel Mulder, zoals "Subsidies voor wind- en zonne-energie hebben geen positief milieueffect" heeft de VVD onlangs gevraagd of het College van GS bij haar energiebeleid ook open staat voor nieuwe inzichten. Het antwoord daarop was bevestigend.

De VVD gaat er dan ook van uit dat de uitspraken van hoogleraar Mulder evenals de goed gemotiveerde recente kritische noten van professor Lukkes en professor Vermeend over windenergie betrokken worden bij het voorstel dat GS voorbereiden over een windpark in het IJsselmeer en een eventueel aanbod van 530,5 MW windenergie aan het Rijk. Datzelfde geldt voor de recent uitgelekte haalbaarheidsstudie over windparken op zee binnen de 12 mijlszone. De inzichten in deze haalbaarheidsstudie zijn ook van toepassing op de situatie in Fryslan.

Klik hier voor de schriftelijke vragen van de VVD over Fries energiebeleid

Klik hier voor de antwoorden op de vragen van de VVD

Uitzending nieuwsuur over windmolens aan de kust

Publicatiedatum: 17 april 2014