e22ff4aee137e5f7108b7ecebf377ac5

Aquaduct bij Kootstertille & Skûlenboarch, potentieel!

e22ff4aee137e5f7108b7ecebf377ac5

Statenlid Durk Pool (VVD) heeft vragen gesteld aan het college over de onderzoeken naar de vervanging van twee bruggen over het PM-kanaal, bij Kootstertille en Skûlenboarch.

Uit het vooronderzoek bleek dat dit een haalbaar alternatief is. In het vervolgonderzoek is de Provincie nauw betrokken. Dit vervolgonderzoek duurt ongeveer 9 maanden is de schatting.

Het maakt ook deel uit van de MIRT-verkenning. De schatting van Rijkswaterstaat is vervanging in 2026-2030.

De optie voor eventueel een voet- of fietspont is opnieuw door Durk Pool aangekaart en is ingebracht in het vervolg onderzoek.

Lees hier de volledige beantwoording van onze vragen:

https://docdro.id/PJkmKlO

Publicatiedatum: 11 februari 2021