Baggerwerkzaamheden Boontjes van start

Rijkswaterstaat start 1 oktober met het baggeren van de vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes). De dieptebeperking in de vaargeul Boontjes vormt voor de scheepvaart tussen Amsterdam en Harlingen een belemmering. De VVD wilde dat de situatie zo snel mogelijk en met voorrang aangepakt zou worden.

Door de drempel uit de vaargeul te verwijderen verbetert de doorstroming voor de scheepvaart op de vaargeul en neemt de bereikbaarheid toe. De bereikbaarheid van de haven van Harlingen is van belang voor de economische ontwikkeling Fryslân.

De VVD heeft meerdere malen aandacht gevraagd om de Boontjes zo snel mogelijk uitgediept te krijgen. Zowel landelijk in de Tweede Kamer, regionaal in Provinciale Staten als lokaal in de gemeenteraad hebben de fracties van de VVD dit probleem aangekaart. Eerder was aangegeven dat werkzaamheden rondom de Boontjes in 2011 zouden worden gerealiseerd. Dit bleek niet haalbaar en de vertraging dreigde op te lopen. Door de VVD is er vaart gemaakt en gaan de werkzaamheden nu gelukkig van start.

Publicatiedatum: 26 september 2012