Begeleide groei voor intensieve veehouderijen

Afgelopen woensdag is in Provinciale Staten het beleid voor intensieve veehouderijen vastgesteld. Doel voor het voorstel van GS is het formuleren en vervolgens borgen van voorwaarden die zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van intensieve veehouderijen.

De VVD kan zich vinden in het gekozen beleid dat de nadruk legt op de verantwoorde ontwikkelingsruimte voor bestaande intensieve veehouderijgen. "Hiermee geef je ruimte aan bestaande bedrijven en kunnen deze onder voorwaarden uitbreiden" aldus VVD-Statenlid Franke Doting. Uit het werkveld waren al verschillende reacties gekomen en hieruit blijkt dat de huidige veehouderijen prima uit de voeten kunnen met deze beleidskeuze.

Een motie van de VVD en ChristenUnie waarin wordt gevraagd een voorlichtingscampagne te starten waarin positieve ontwikkelingen op het gebied van landbouw onder de aandacht worden gebracht kon niet rekenen op een meerderheid en is verworpen.

Publicatiedatum: 26 juni 2014