Beheersing Friese taal is kwaliteiteis

Onlangs heeft de VVD schriftelijke vragen ingediend over het gebruik van de Friese taal bij de milieutelefoon. Net als bij de telefoonnummers van de politie blijken er ook bij dit meldpunt problemen te zijn met het gebruik van de Friese taal.

De VVD vindt het een slechte zaak dat bij het uitbesteden van provinciale taken het gebruik van Fries niet gewaarborgd is en heeft daarom de Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd.

GS geeft aan niet blij te zijn met de problemen over de Friese taal en heeft contact gehad met de het uitvoerend bedrijf dat in Emmen is gevestigd. Het bedrijf geeft zelf aan geen problemen te hebben gehad met friestalige melders. GS gaat in gesprek met het milieu alarmnummer om te bekijken hoe ze er voor kunnen zorgen dat zij de beheersing van de Friese taal 24 uur per dag kunnen waarborgen.

GS geeft ook aan dat er in het verleden geen Friese partij was die de opdracht kon uitvoeren maar dat dit inmiddels is veranderd. Daarom zal GS zo snel mogelijk de aanbesteding van de milieutelefoon weer ter hand nemen. Verder heeft de VVD gevraagd welke rol het Fries speelt bij het uitbesteden van werk. Als antwoord hierop geeft GS dat ze het gebruik van de Friese taal wil bevorderen en dat het Fries als kwaliteitseis wordt meegenomen bij de aanbesteding.

Later dit jaar wordt het contract voor beveiligingsdiensten opnieuw aanbesteedt, GS zal hierbij de actieve beheersing van de Friese taal opnemen in de aanbesteding.

Publicatiedatum: 20 maart 2012