Bestuurlijke drukte rondom De Wadden aanpakken

Vandaag bracht de Raad voor de Wadden het advies "Vat op het Waddenfonds" uit. En dat terwijl er inmiddels al een totaal ander proces in gang is gezet, namelijk van decentralisatie van het Waddenfonds conform het Regeerakkoord.

Het advies van de Raad voor de Wadden: "Het is niet eenvoudig voor de Minister om gericht te sturen op de doelmatige besteding van het Waddenfonds. Aanpassing van het uitvoeringsplan en gerichte monitoring moeten ervoor zorgen dat sturing en verantwoording steeds beter mogelijk worden." Dat stelt de Raad voor de Wadden in een advies aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.
Het advies is nu allang achterhaald en dus mosterd na de maaltijd. Het is zonde van de tijd en het geld geweest. VVD Tweede Kamerlid Anne Wil Lucas: "De raad voor de Wadden komt met inmiddels het derde advies over het Waddenfonds, terwijl er ook een Adviescommissie, een regiocommissie én een Waddencommissie zijn die zich met het fonds bemoeien. Is dit advies niet mosterd na de maaltijd en daarbij volledig overbodig nu in het regeerakkoord staat dat het Waddenfonds gedecentraliseerd wordt?" Lucas heeft hierover vragen gesteld aan minister Schultz Verhagen.

Hoog tijd om de bestuurlijke drukte rondom De Wadden nu eens echt aan te pakken. Het verkiezingsprogramma van de VVD Fryslân is daarover helder: "De VVD is voorstander van minder bestuurlijke drukte rond de Waddenzee, hiervoor zal in de komende periode en concreet voorstel moeten worden uitgewerkt."

Onderdeel daarvan kan zijn het heroverwegen van de rol en taak van de Raad voor de Wadden. VVD Tweede Kamerlid Anne Wil Lucas vraagt dan ook of de minister kan toezeggen dat de rol en taak van de Raad voor de Wadden kritisch kan worden heroverwogen bij de toegezegde kabinetsreactie op het advies van bureau Berenschot voor minder bestuurlijke drukte.

 

Vragen van het lid Lucas over de raad voor de wadden.doc

 

Publicatiedatum: 8 februari 2011