Blik ook richten op Noord-Holland en Flevoland

Op verzoek van de VVD Fryslan is in de Statencommissie gesproken over de notitie van het college van GS en de antwoorden op de VVD-vragen over Noordelijke samenwerking. De VVD Fryslân heeft daarbij aangegeven dat de discussie over de Noordelijke samenwerking thuishoort in Provinciale Staten. VVD-fractievoorzitter Tom van Mourik gaf aan niet voor voldongen feiten willen komen te staan.

Het college gaat al redelijk ver met de samenwerking met Groningen en Drenthe als het gaat om facilitaire zaken. De VVD is van mening dat voor samenwerking ook de blik gericht moet worden op Noord-Holland en Flevoland. Andere partijen wilden ook nog kijken naar Overijssel. De VVD wil daarnaast dat het gaat om samenwerking voor facilitaire doeleinden (IT, personeel, etc.), eerst ook de mogelijkheden binnen Fryslan worden onder zocht, bijvoorbeeld met gemeenten of het Wetterskip.

Gedeputeerde Konst heeft namens het college toegezegd dat er een brief naar Provinciale Staten over de stand van zaken omtrent facilitaire samenwerking. En er komt een voorstel over Noordelijke samenwerking in brede zin naar Provinciale Staten om te kunnen bespreken en vast te stellen. Beide stukken komen in januari 2012 naar PS toe. Tot de behandeling in PS worden er geen onomkeerbare stappen gezet.

Publicatiedatum: 14 december 2011