boeren

Boerenprotest in Leeuwarden

boeren

Vandaag verzamelden honderden boeren zich voor het Provinciehuis in Leeuwarden. Aan de hand van dit protest heeft Gedeputeerde Kramer de stikstof maatregel ingetrokken. De VVD wil helderheid over de stand van zaken inzake het stikstofdossier. Door deze gang van zaken is er veel onduidelijkheid gecreëerd en wil de VVD opheldering.

De VVD Statenfractie stelt al jaren dat het Haags minimum het Provinciaal maximum moet zijn. We willen graag een spoeddebat met het college over de ontstane situatie.

foto: ANP

Publicatiedatum: 11 oktober 2019