81ee7552-0592-4c74-98f1-4cf109a3a326

Boerenprotest over nieuwe omgevingsverordening

81ee7552-0592-4c74-98f1-4cf109a3a326

Op 10 maart 2021 waren de boeren bij het provinciehuis om te protesteren tegen de nieuwe omgevingsverordening. Hierin staat dat boeren eerst verplicht gecontroleerd moeten op weidevogelnesten voordat zij hun eigen land op mogen. Hier staan wij kritisch tegenover.

VVD Fryslân maakt zich sterk voor de boeren en de weidevogels

Al decennia lang steken boeren en nazorgers tijd en energie in het behoud van de weidevogel. Vertrouwen en verantwoordelijkheid staan hierin centraal.

VVD Fryslân ziet voor de Provinsje een faciliterende rol weggelegd, met predatiebeheer, duidelijkheid voor de lange termijn, maar wel met een pragmatische insteek.

Creëren van een wenkend perspectief om boeren en vrijwilligers hierin te ondersteunen.

Meer weten? Neem dan contact op met het fractiebureau (vvd@fryslan.frl) of onze woordvoerder, Marten Dijkstra (marten.dijkstra@fryslan.frl)

Publicatiedatum: 10 maart 2021