Brede steun in Staten voor energieplan VVD

De provincie Fryslân gaat het de inwoners van de provincie een stuk gemakkelijker maken om subsidie aan te vragen voor energiebesparende aanpassingen aan hun woning. Een plan hiervoor van de VVD-fractie wordt omarmd door een meerderheid in Provinciale Staten. In totaal zou er een kleine twaalf miljoen euro uitgetrokken moeten worden.

De VVD-fractie werkte een regelarme regeling uit om burgers financieel tegemoet te komen als ze hun huis energiezuiniger willen maken. Een Statenmeerderheid ziet wel wat in het plan. Burgers moeten straks via een speciaal digitaal loket een aanvraag kunnen indienen.

Als een verbouwing tot een lager energielabel voor het huis leidt, zou daar een vast bedrag tegenover moeten komen te staan. Bij een verbetering van één stap vijfhonderd euro, bij twee of meer stappen zou dat 1500 euro zijn. In totaal denkt de VVD voor beide gevallen zo'n vijfduizend woningeigenaren te bedienen.

Ook zou voor maximaal vierduizend van deze huiseigenaren een tegemoetkoming beschikbaar zijn voor de aanschaf van een zonneboiler, een waterverwarming op zonneenergie. Die subsidie bedraagt dan 350 euro.

De VVD verwacht dat met deze subsidies in totaal 55 miljoen euro aan investeringen worden uitgelokt in de komende twee jaar. De liberalen benadrukken dat ze deze maatregel vooral zien als een impuls voor de Friese bouwsector en pas daarna als een nuttige bijdrage aan het energievraagstuk.

Bron: Friesch Dagblad (20-06-2013)

 

Initiatiefvoorstel VVD - Versnelde verbetering energieprestatie bestaande woningvoorraad

Publicatiedatum: 20 juni 2013