auditorium-g00f645b83_1920

‘Coalitiepartijen niet akkoord met invulling voorgestelde bezuinigingen’

auditorium-g00f645b83_1920

De coalitiepartijen in Provinciale Staten (VVD, CDA, PvdA en FNP) willen meer ruimte laten aan de nieuwe Provinciale Staten om keuzes te maken. Daarom willen zij nu niet definitief besluiten om te bezuinigen op cultuur en Friese taal, de economische agenda, natuurorganisaties en sportevenementen. Dat zou kunnen door de bezuinigingen op genoemde posten een jaar incidenteel te financieren. Aan het vervallen van de subsidie voor Doarpswurk stellen de partijen voorwaarden.

Meer keuzevrijheid volgende periode

‘De aangekondigde bezuinigingen hebben voor veel onrust gezorgd bij de organisaties die erdoor geraakt worden. Dat begrijpen wij, maar aan de andere kant steunen we wel de lijn dat er €5 miljoen aan structurele vrije ruimte moet zijn voor de nieuwe Provinciale Staten om eigen keuzes te maken. We willen enerzijds een gezonde financiële boekhouding, anderzijds willen we ruimte om in de komende tijd tot goed afgewogen keuzes te komen. Met dit voorstel bieden wij politieke ruimte om de discussie over de uitgangspunten te voeren. Er zijn immers Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023.

Doarpswurk

De Provinciale Staten hebben in 2018 besloten om de taken van Doarpswurk onder te brengen in een nieuwe netwerkorganisatie en de subsidie daarna te stoppen. De nieuwe organisatiestructuur voor mienskipsinitiatieven is nog niet actief, terwijl dat wel een voorwaarde was voor het stopzetten van de subsidie. De partijen dienen daarom een voorstel in om subsidierelatie met Doarpswurk pas stop te zetten wanneer de functie die Doarpswurk nu heeft, geborgd is binnen de nieuwe organisatiestructuur.

Publicatiedatum: 8 juni 2022