College GS onderneemt lobby voor behoud van de research infrastructuur Wetsus

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op mondelinge vragen van de VVD aangegeven een lobby richting het Rijk op te starten om de research infrastructuur van Wetsus te borgen.

Wetsus is Europees Centre of Excellence voor duurzame watertechnologie gevestigd in Leeuwarden. De VVD hecht grote waarde aan dit kennisinstituut dat voor veel innovatie en toekomstige banen kan zorgen. Het is wat de VVD betreft een schoolvoorbeeld van een kennisinstituut dat succesvol samen met het bedrijfsleven samenwerkt en Fryslân op de kaart zet.

De gedeputeerde gaf aan dat de financiering nog niet geregeld is, maar dat ze dit wel willen regelen. Verder gaf de gedeputeerde aan dat ze hoopt hier dit jaar duidelijkheid over te hebben. “We zijn blij te horen dat dit college actie onderneemt om de lange termijn financiering voor Wetsus veilig te stellen”, aldus Avine Fokkens namens VVD Fryslân.

Publicatiedatum: 23 maart 2016