College van GS positief over naviduct in Afsluitdijk

In de structuurvisie voor de Afsluitdijk wordt nu uitgegaan van de renovatie en nieuwbouw van de sluizen bij Kornwerderzand in respectievelijk 2020 en 2050. In april 2012 heeft de VVD Tweede Kamerfractie de mogelijkheid van een naviduct geopperd. Een naviduct is een soort aquaduct, maar dan met een sluis in de waterloop waaronder een weg doorgaat. (Op de foto: naviduct Enkhuizen.) Voordeel is dat het verkeer niet meer stil staat voor de brug en altijd kan doorrijden, maar ook voor de doorvaart van schepen is het van economisch belang

Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerfractie heeft de VVD Fryslân schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. De VVD wilde van GS weten wat zij van deze mogelijkheid vinden en of zij bereid zijn om hieraan mee te betalen. In antwoord hierop geeft GS aan dat: ‘een naviduct een optimale oplossing is voor de weg/waterkruising bij Kornwerderzand, waarbij het oponthoud voor zowel weg- en waterverkeer tot nul wordt gereduceerd'. Met betrekking tot de financiering geeft GS aan dat zij hierover in gesprek zal gaan met het Rijk, en dat ze de mogelijkheid van voorfinancieren overwegen. Over een eventuele andere bijdrage willen ze vooralsnog geen uitspraak doen.

De VVD is blij dat GS de oplossing van een naviduct in de Afsluitdijk betitelt als een optimale oplossing , en dat zij deze oplossing ook onderschrijven. Dit komt de bereikbaarheid van Fryslân ten goede. Een goed bereikbaar Fryslân is goed voor de economie.

Publicatiedatum: 22 juni 2012