College van GS vindt te hoge waterprijs acceptabel

Onlangs stelde de VVD vragen aan het college van GS n.a.v. uitspraken van de belangenbehartiger voor watergebruik (VEMW) dat de winsten van drinkwaterbedrijven buitenproportioneel zijn voor de taken die zij uitvoeren en de risico's die zij lopen. Ook de Consumentenbond onderschreef de kritiek van de VEMW en gaf aan dat consumenten al jarenlang teveel voor hun drinkwater betaalt. De provincie Fryslân heeft binnenkort als grootste aandeelhouder van Vitens het recht om de tarieven voor drinkwater mede vast te stellen.

Het college van GS heeft op vragen van de VVD aangegeven dat de winsten die gemaakt worden gebruikt kunnen worden om de tarieven laag te houden, maar vraagt zich af of dat verstandig is. Het is opmerkelijk dat het college van GS er bewust voor kiest om naast onderhoud en investeringen (die VEMW ook al had meegenomen in het onderzoek), de winsten eerder in te zetten voor een kapitaalvergoeding aan de verstrekkers van het eigen vermogen. En dus niet voor een verlaging van de waterprijs voor bedrijven en consumenten. Het komt er dus op neer dat de consument en bedrijven teveel betalen voor drinkwater.

Verder onderschrijft het college de doelstelling van Vitens om de drinkwatertarieven de komende jaren niet meer te laten stijgen, ongeacht het inflatiepercentage. Dit gaat echter weer voorbij aan het feit dat de drinkwaterprijzen in algemene zin te hoog zijn. Daarmee geeft het college als toekomstig grootste aandeelhouder in Vitens aan dat de te hoge waterprijs acceptabel is.

Leeuwarder Courant --> Provincie: drinkwater Vitens beslist niet duur

 

Antwoorden op schriftelijke vragen 'Prijs Water'.doc

VVD stelt vragen over waterprijs aan grootste aandeelhouder Vitens (1 september 2011)

Publicatiedatum: 8 oktober 2011