Farsk04-1

Combinatie van verschillende vormen van openbaar vervoer moet tot een beter netwerk leiden!

Farsk04-1

De VVD heeft ingestemd met de oprichting van een mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Dit is één van de opgaven uit de Agenda Netwerk Noordoost 2016-2020. Het doel is leefbaarheid door bereikbaarheid te realiseren door een optimalisatie van het vervoersaanbod in de regio. Concreet betekent dit een combinatie maken tussen het (kleinschalig) OV en doelgroepenvervoer. De zes gemeenten in Noordoost Fryslân en de provincie Fryslân werken samen in deze opgave.

Openbaar vervoer wordt door de VVD gezien als aanvulling op de auto en niet als een vervanger daarvan. Het openbaar vervoer moet gericht zijn op grote vervoersstromen en er moet sprake zijn van maatwerk waarbij niet het aanbod maar de vraag centraal staat. Een goed  functionerend openbaar vervoernetwerk is daarbij essentieel. Het slim combineren van verschillende vormen van openbaar vervoer kan tot een beter netwerk leiden.

De VVD heeft wel wat bedenkingen bij het feit dat het mobiliteitsbureau middels een gemeenschappelijke regeling vorm heeft gekregen. De VVD heeft daarom ook een amendement gesteund die na 3 jaar de mogelijkheid geeft om hier een andere juridische vorm aan te geven.

Publicatiedatum: 27 januari 2017