Congres Seniorennetwerk VVD

Vrijdag 11 september organiseerde het Seniorennetwerk van de VVD haar jaarlijkse congres. Velen senioren waren afgereisd naar Heteren om in discussie te gaan over onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn.

Het congres begon met een betoog van prof. Dr. G. W. Jansen, hoogleraar Bedrijfspsychologie aan de VU te Amsterdam, over arbeidsparticipatie onder 50 plussers. Hij lichtte een aantal trends en (politieke) knelpunten toe. Zo sprak hij over het langer doorwerken, de pensioenarchitectuur en het spanningsveld tussen ‘flexibiliteit’ en ‘zekerheid’. In het betoog kwamen een aantal niet door iedereen verwachtte zaken naar voren; zo bleek bijvoorbeeld dat gezonde oudere werknemers minder waarde hechten aan baanzekerheid dan jonge werknemers en dat de grootste groep oudere werknemers graag langer wil doorwerken. Jansen bepleitte een systeemaanpak: in plaats van de vaste volgorde ‘Scholing -> Werken -> Pensioen’ stelde hij een mix van werken en leren voor. Op deze manier blijft men constant werken aan werknemersvaardigheden.

Vervolgens sprak de heer Hans Dominicus, directeur Centre of Expertise for Leisure,Tourism and Hospitality (CELTH) over de invloed van 50 plussers op de vrijetijdsmarkt. Deze vrijetijdsmarkt blijkt namelijk een zeer grote markt te zijn (68 miljard euro aan bestedingen en 606.000 banen), die bovendien harder groeit dan de rest van de economie (9,1% groei tegenover 1,1%). Dominicus ging in op enkele opvallende misvattingen over de specifieke doelgroep. Er wordt namelijk veelal gedacht dat senioren thuis zitten danwel met vakantie zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat senioren juist wel actief zijn en volop mee doen in de maatschappij.

Dat hebben de deelnemers ook nadrukkelijk laten zien tijdens dit congres, want na een heerlijke lunch ging de discussie verder in vijf workshops. Samen met o.a. wethouder Janneke Sparrenboom uit Lelystad en de Tweede Kamerleden Arno Rutte, Leendert de Lange, Sjoerd Potters, Helma Lodders, Anoushka Schut en Helma Neppérus werd er heftig gediscussieerd over de nieuwe belastingplannen, de ‘Patiënten/cliënt centraal’, ‘Zorg’, ‘Arbeidsparticipatie’ en ‘Pensioenen’.

Het congres werd afgesloten met een epiloog van de voorzitter van de JOVD, Tom Leijte. Hij gaf aan dat hij het congres eigenlijk een stuk minder saai vond dan hij vooraf gedacht had. Hij vergeleek het Seniorennetwerk in die zin met de JOVD: een congres waarbij inhoudelijk kan worden gediscussieerd en waar men zijn of haar mening durft uit te spreken.

Met deze wijze woorden kunnen we concluderen dat het Seniorennetwerk wederom een goed inhoudelijk en gezellig congres heeft neergezet!

[gallery ids="1857,1856"]

----

Was u niet aanwezig het congres maar wenst u toch het uitgebreide verslag ontvangen, dan kunt u mailen naar het seniorennetwerk: seniorennetwerk@vvd.nl

Tevens attenderen we VVD leden op de mogelijkheid om input te leveren voor het verkiezingsprogramma  betreffende de toekomst van het pensioenstelsel.

Het Seniorennetwerk heeft de afgelopen maanden verschillende partijen uitgenodigd hun visie te geven evenals gediscussieerd in eigen kring.

Op 12 december zal in de middag tijdens een bijzonder partijraad een flitscongres over dit onderwerp plaatsvinden. 

VVD leden zijn van harte uitgenodigd dit congres bij te wonen. Noteer al vast deze datum in uw agenda!

 

Publicatiedatum: 9 oktober 2015