Culturele Hoofdstad 2018: vreemde antwoorden college van GS

Het college van GS heeft de vragen van de VVD-fractie over Culturele Hoofdstad 2018 beantwoord. Het ging enerzijds over het niet krijgen van een goedkeurende accountantsverklaring van de Stichting voor de subsidie van de provincie. En anderzijds of de Stichting nu wel of niet subsidies heeft verstrekt.

In eerdere antwoorden op vragen van de VVD heeft het college van GS geantwoord dat er geen subsidies zijn verstrekt door de Stichting Culturele Hoofdstad. In de brief van het college van GS aan Provinciale Staten van 26april 2012 spreekt het college van GS zelf echter van subsidies. In de nu gegeven antwoorden, zegt het college van GS weer dat de stichting een ongelukkige formulering gebruikt in haar jaarverslag. Maar dat doet het college van GS dan zelf ook, daarom zijn het al met al vreemde antwoorden.

De VVD vindt dat als het gaat om subsidies deze op een goede en verantwoorde manier moeten worden verleend, besteed en verantwoord. Het gaat uiteindelijk wel om gemeenschapsgeld.

Als het gaat om de Culturele Hoofdstad, is er enerzijds geen goedkeurende accountantsverklaring voor de subsidie van de provincie aan de Stichting Culturele Hoofdstad. Anderzijds het gedoe rondom het feit of de Stichting wel of geen subsidies verleend. Alle gedoe rondom de financiën doet het project Culturele Hoofdstad uiteindelijk geen goed.

Antwoorden college van GS >>>

Publicatiedatum: 30 mei 2012