De Landbouwcommissie van het Europees Parlement komt naar Nederland!

Op initiatief van Europarlementariër Jan Huitema uit Fryslan komt er een officiële missie van de landbouwcommissie van het Europees Parlement naar Nederland.
"Het is fantastisch dat we straks aan de leden van de landbouwcommissie kunnen laten zien hoe geweldig de Nederlandse land- en tuinbouw het doet: meer monden voeden en tegelijkertijd de milieu-impact en het dierwelzijn verbeteren. Onze kennis en innovaties zijn daarin essentieel, zoals het maken van groene kunstmest uit dierlijke mest. Teveel ondernemers lopen hierbij nog tegen ondoordachte regels aan. Een uitgelezen moment om Brussel met eigen ogen te laten zien waar het ontbreekt aan boerenverstand. Voor de landbouw van morgen is ruimte voor ondernemerschap en innovatie essentieel", aldus Huitema op zijn facebookpagina.

De landbouwcommissie komt in maart 2016 naar Nederland, het bezoek valt middenin het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Publicatiedatum: 12 november 2015