De watersporttoerist wacht niet op provinciale visie

“Een watersporttoerist die Fryslân wil bezoeken wil betrouwbare informatie over waterdieptes en wil niet voor verassingen komen te staan”, zo begon VVD Statenlid Leo Pieter Stoel zijn betoog in Provinciale Staten bij het agendapunt over de onderhoudsdieptes van de Friese meren. Het college stelt voor om aan passief beheer te doen als het gaat om het onderhouden van de dieptes. De VVD vindt echter dat dat geen recht doet aan het imago van Fryslân als watersportprovincie.

In het debat heeft de VVD benadrukt dat het Fries Meren project, dat drie jaar geleden is afgerond, veel geld heeft gekost. De investeringen in dit project moeten dan ook leiden tot resultaten en niet onbruikbaar worden omdat het water in de meren niet diep genoeg is. Het voorgestelde beleid van het college is dus wat de VVD betreft dan ook niet voldoende en leidt zelfs nu al tot problemen.

Om te waarborgen dat de dieptes op de waterkaarten ook de daadwerkelijke diepte van het meer is, heeft de VVD samen met het CDA een amendement ingediend. De meerderheid in de Staten besloot echter dat dit geen haast had en dat dit wel kon worden meegenomen in de watersportvisie die begin 2019 naar de Staten komt. De VVD betreurt dit, “de toerist wacht niet op een provinciale visie, de concurrentie om ons heen gaat door”, aldus Stoel.

Publicatiedatum: 26 april 2018