Vliegbasis_Leeuwarden_Bord-1

Defensie: it is mei sizzen net te dwaan

Vliegbasis_Leeuwarden_Bord-1

Over defensie vinden in de verkiezingscampagne niet dagelijks discussies plaats. En dat terwijl veiligheid als geen ander een kerntaak van de overheid is. Sommige partijen bezuinigen fors op defensie. De SP € 1,5 miljard, PvdA en Groenlinks beide € 1 miljard.

Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en TNO trekken daarover aan de bel, vooral omdat de consequenties daarvan niet benoemd worden door de partijen. Als de bezuinigingen in hun programma´s doorgaan, kan de krijgsmacht zo uit worden gehold, dat zij in de praktijk nauwelijks meer inzetbaar is.

De VVD is tegen bezuinigingen op defensie. Er zijn al teveel bezuinigingen geweest en er zijn hervormingen doorgevoerd op Defensie, die pijnlijk waren voor de organisatie en de medewerkers. Defensie moet een wereldwijd inzetbare en moderne krijgsmacht worden. Die in staat is om nieuwe dreigingen in binnen- en buitenland het hoofd te bieden. Moderne vredesmissies, maar ook het hard aanpakken van Somalische piraten die het onveilig maken voor Nederlandse schepen, vragen om een krijgsmacht die beschikt over materieel en eenheden van hoge kwaliteit.

De afgelopen jaren heeft de VVD in Leeuwarden en Fryslân zich ingezet voor het behoud van de Vliegbasis Leeuwarden. Allereerst vanwege de werkgelegenheid die de Vliegbasis voor de regio biedt. Direct, maar ook indirect, want er wordt ook nogal wat werk uitbesteed aan bedrijven. De Vliegbasis hoort simpelweg bij Leeuwarden.

De PvdA had bij de presentatie van haar verkiezingsprogramma een mooi opzetje als het ging om de Vliegbasis. Op 6 juni stuurt de PvdA Leeuwarden een brandbrief aan de PvdA landelijk. En warempel in het verkiezingsprogramma dat op 7 juni wordt gepresenteerd, wordt de Vliegbasis Leeuwarden genoemd. Mooi geregeld. De PvdA in haar concept-verkiezingsprogramma: "Kazernes en vliegbases worden samengevoegd op plekken waar de regionale economie en werkgelegenheid er het meest bij gebaat zijn, zoals in Leeuwarden en Assen." Tijdens het PvdA-congres werd dit afgezwakt, en nu worden de kazernes en vliegbases niet meer genoemd.

De Vliegbasis Leeuwarden wordt niet genoemd in het VVD Verkiezingsprogramma. Is dat erg? Nee, want de VVD is simpel tegen bezuinigingen op defensie. De PvdA bezuinigt wel fors op defensie. Zo erg dat er binnen de PvdA zelfs discussie over was. Maar kan je wat je zegt over Leeuwarden überhaupt waarmaken als je zo zwaar bezuinigt op defensie? En een vliegbasis zonder goede, moderne vliegtuigen, is dat nog wel een vliegbasis? Of is dat een werkgelegenheidsproject? De VVD kiest ervoor om niet te bezuinigen op defensie. Dat is denken wij ook het beste voor de Vliegbasis Leeuwarden. Want: it is mei sizzen net te dwaan!

Anne-Wil Lucas en Aukje de Vries
(Kandidaat )Tweede Kamerlid VVD (nr. 28 en nr. 45)

Publicatiedatum: 12 september 2012