wiebes5-1

Economische schade vergoeden en lastenverlichting voor Friese inwoners!

wiebes5-1

De VVD was en is geen voorstander van grote windparken in Fryslân. Het rendement is beperkt en windmolens draaien vooral op subsidie in plaats van wind. Bovendien moeten altijd andere vormen van energie als achtervang beschikbaar zijn en is het nadelig effect op het landschap enorm. Een eerder college (zonder VVD) heeft het Rijk echter een bod gedaan om 530,5 MW aan windenergie in onze provincie op te wekken. Provinciale Staten hebben vervolgens in december 2014 in meerderheid ingestemd met de komst van een windpark van 316 megawatt in het IJsselmeer. De VVD was hierop tegen, maar heeft zich neer te leggen bij een democratisch genomen besluit. Wel hebben we aangegeven om zich in te gaan zetten om de schade voor Fryslân zoveel mogelijk te beperken.

VVD: "We willen de economische schade aan de omgeving en de toeristisch-economische sector zoveel mogelijk compenseren!"

Het college van Gedeputeerde Staten heeft aan Provinciale Staten het voorstel gedaan om onder bepaalde voorwaarden 127 miljoen euro te investeren in Windpark Fryslân BV. Alhoewel de VVD in beginsel niet staat te trappelen van enthousiasme als een overheid met belastinggeld gaat speculeren, stemt de VVD in met het voorstel. Dit enerzijds omdat we na zorgvuldige behandeling van de stukken en na vele vragen en geplaatste kritische kanttekeningen we niet kunnen vaststellen dat het hier gaat om een onverantwoorde deelneming. Maar we stemmen vooral in met deze deelname in het windpark omdat we met een deel van het rendement kunnen bijdragen aan het compenseren van de economische schade aan met name de toeristisch-economische sector.

Daarnaast heeft de VVD ervoor gepleit om een deel van het rendement aan te wenden om de lasten voor de Friese inwoners en ondernemers te verlagen. “Als het park er dan toch komt, laten we er dan ook maar aan verdienen, dan hebben de inwoners van Fryslân er ook nog wat aan”, aldus fractievoorzitter Avine Fokkens.

De VVD heeft ook een motie ingediend die het Rijk oproept om een deel van de pachtinkomsten te storten in het omgevingsfonds ter compensatie van de schade. Het zou een mooi gebaar zijn als het Rijk net als het Windpark en de provincie een deel van haar inkomsten afstaat aan de omgeving. Op deze manier krijgen de inwoners van Fryslân ook de lusten en niet alleen de lasten.

Avine Fokkens: “Als het park er dan toch komt, laten we er dan ook maar aan verdienen, dan hebben de inwoners van Fryslân er ook nog wat aan!”

Publicatiedatum: 18 april 2017