Edith Schippers op werkbezoek bij ouderenzorginstelling Patyna

Op uitnodiging van het Seniorennetwerk Fryslân bracht Edith Schippers dinsdagavond 7 maart j.l. een bliksembezoek aan ouderenzorginstelling de Ielânnen te Sneek. Ze was te gast bij Patyna, een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg in Friesland met 30 locaties overwegend in Noord- en Zuid West Fryslân. Op haar verzoek werd Edith over de ‘werkvloer’ geleid en maakte kennis met vormen van dagbehandeling en de bewoners.

Daarna was er nog een gesprek met de topbestuurders van Patyna, de Friesland Zorgverzekeraar, Thuiszorg het Friese Land en Zorgbelang over de spanning tussen vraaggestuurde zorg en de wetsystematiek met afgepaste financiering. Edith deelde de wens van de zorgbestuurders om niet meer aan de wetsystematiek te morrelen maar vooral van binnen uit de doorgeschoten regelgeving weg te werken en daarnaast te blijven ‘fine tunen’ in de uitvoering.

 

 

Publicatiedatum: 13 maart 2017