Effecten op recreatie en toerisme meenemen!

Er zijn plannen voor een windpark in Fryslân in het IJsselmeer en de provincie is gevraagd om over de voorgenomen te onderzoeken aspecten bij de Milieu Effect Rapportage haar mening (zienswijze) te geven. Het college van GS vond het niet nodig om haar mening hier over te geven. De VVD is het hier niet mee eens en wil dat er wél een zienswijze wordt ingediend.

"Deze zienswijze is nodig omdat men niet van plan is te kijken naar de effecten op recreatie en toerisme en de daarmee samenhangende werkgelegenheid" aldus VVD Statenlid Sylvia Hosman. De regionale economie is één van de kerntaken van de provincie en daarvan zijn recreatie en toerisme ontzettend belangrijke peilers, ook in de toekomst.

Uit onderzoek is gebleken dat mooie natuurgebieden en rust en ruimte verreweg het belangrijkst zijn voor waterrecreanten. Ze vinden dit zelfs tweemaal zo belangrijke als bijvoorbeeld een leuke aanlegplaats. Het is dus belangrijk rekening te houden met het effect van windmolens op recreatie en toerisme en dan moet volgens de VVD dan ook opgenomen worden in de te onderzoeken aspecten.

Op meerdere overheidswebsites staat een kaart met zoekgebieden voor windenergie die bijna half Fryslân bestrijken terwijl dit niet door Provinciale Staten is besloten. Deze kaarten kunnen leiden tot verwarring en onrust en tot misverstanden bij het Rijk, andere provincies en bij degenen die ijveren voor aanleg van windparken. De VVD wil daarom dat GS zorgt dat deze kaart verdwijnt van alle overheidssites. Deze motie werd door de meerderheid van de Staten gesteund.

Moties en Amendementen:

Amendement zienswijze windpark Fryslân

Motie kaart zoekgebieden windenergie

Media:

Friesch Dagblad: "Verkeerde zoekkaart molens in Fryslân moet verdwijnen"

Publicatiedatum: 19 juli 2012