Energie Fonds Fryslan: meer aandacht voor bedrijfsleven

De VVD is blij met het initiatief voor een Energie Fonds Fryslan (Enerzjy Funs Fryslan). De VVD vindt wel dat het bedrijfsleven te weinig betrokken is bij dit dossier. Het MKB is de kurk waar de economie op drijft. Er is veel klein MKB in Fryslân en in die bedrijven zit zeer veel innovatief vermogen. De VVD wil dan ook dat het MKB meedenkt en meewerkt aan deze maatschappelijke opgaven.

"Die maatschappelijke opgaven creëren maatschappelijke marktvragen en hiermee creëer je voor het MKB ruimte voor ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, die via een fondsconstructie mede gefinancierd kunnen worden", aldus VVD Statenlid Otto van der Galiën. Hiermee worden twee duurzame vliegen in één duurzame klap geslagen, namelijk: realistische ecologische en economische ambities en doelstellingen met betrokkenheid van het Friese bedrijfsleven.

De VVD wil graag dat in het haalbaarheidonderzoek wordt gekeken naar een prominentere rol voor het MKB en dat het bedrijfsleven bij de beoordeling van de inzet van de middelen uit het fonds het bedrijfsleven een adviserende rol krijgt. De praktijk leert namelijk dat overheden maar moeilijk de kansrijkheid en potentie van initiatieven kunnen beoordelen, denk hierbij aan de Dutch Rainmaker en APA in Leeuwarden. Ook moet er in het onderzoek de best practices worden meegenomen van de landen waar deze onderhavige methodiek reeds succesvol werkt, te denken valt hierbij aan Zweden en Denemarken.

De VVD heeft een motie ingediend om op deze speerpunten het haalbaarheidsonderzoek te baseren en de toevoegingen mee te nemen. De motie is met een overgrote meerderheid aangenomen.

Motie EKF.doc

Publicatiedatum: 26 maart 2012