Energietransitie vs. werk in Fryslân

Vragenuurtje PS 28 nov 2018

Naar aanleiding van mondelinge vragen over een schijnbaar verhoogde doelstelling voor zonnepaneelvelden stelde Sylvia Hosman van de VVD Statenfractie dat hier twee nobele doelen met elkaar strijden.

Enerzijds willen de Staten een energietransitie ten behoeve van de generaties na ons, anderzijds zal een aangetast landschap de kans op werk in toerisme en recreatie voor de generaties na ons schaden. De VVD vroeg daarom hoe dit integraal wordt afgewogen. De gedeputeerde gaf aan dat dit nog zal gebeuren in het kader van de nog te agenderen Omgevingsvisie. We wachten dit stuk af en we blijven kritisch op het “verblikken van het landschap”.

Publicatiedatum: 28 november 2018