Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen nodig volgens VVD

VVD Fryslân is ingenomen met het plan om een extra sneltrein tussen Leeuwarden en Gro-ningen te realiseren. Het is voor de VVD duidelijk en overtuigend dat er een extra sneltrein nodig is. De treinen zijn nu vaak overvol en het maakt reizen met de trein tussen Leeuwar-den en Groningen aantrekkelijker.

"Het is een grote wens van de regio en sluit prima aan op het mobiliteitsvraagstuk van die-zelfde regio" concludeerde VVD Statenlid Anton van der Aar. Een van de knelpunten van een extra sneltrein is de spoorovergang bij Hurdegaryp. Dit kan opgelost worden met een fiets-tunnel. De VVD heeft daarom samen met andere partijen een motie ingediend die de aanleg van een fietstunnel mogelijk maakt. Ook zal er aandacht komen voor andere knelpunten op dit traject.

Tot slot heeft de VVD nog een opmerking gemaakt over de spoorovergang bij de Schrans in Leeuwarden. Het college gaf aan dat er maatregelen in de maak zijn om de druk op deze overgang te verminderen. De extra sneltrein zal uiterlijk 2017 gaan rijden.

Publicatiedatum: 19 september 2013