Extra stijging provinciale opcenten voor Centrale As terugdraaien

In de Kadernota 2013 stelt het college van GS voor om de middelen, die vrijvallen door het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen - Groningen, in te zetten voor de infrastructurele projecten Centrale As en N381. Hierdoor vallen de reeds beschikbaar gestelde middelen in de provinciale begroting vrij. Deze wil het college van GS gebruiken om de afgesproken bezuinigingen van € 13 miljoen op programma verkeer en vervoer in te vullen.

De VVD Fryslân heeft een ander bestedingsvoorstel gedaan voor de vrijvallende middelen van de spoorlijn Heerenveen - Groningen [1]. De keuze van het college van GS is een te eenvoudige oplossing en makkelijke invulling van de door het college gekozen bezuiniging op verkeer en vervoer. Een bezuiniging die de VVD Fryslân sowieso al niet goed vond voor de economische ontwikkeling van Fryslân, maar zeker niet in deze economisch moeilijke tijden.
Eerder is besloten dat voor de financiering van de Centrale As de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden verhoogd met 4 punten. Dit is nu nog steeds opgenomen voor het jaar 2014 en 2015 (elk jaar een verhoging van 2 punten per jaar).

Nu het college van GS voorstelt om de financiering van de Centrale As te doen vanuit de vrijvallende middelen van de spoorlijn vindt de VVD Fryslân het logisch dat de extra verhoging van de opcenten wordt terug gedraaid. De aanleiding om de opcenten te verhogen is immers weg gevallen. Het geld voor de Centrale As komt (grotendeels) ergens anders vandaan.

Bij het terugdraaien van de extra opcenten voor de centrale as gaat het om 4 punten en dat is structureel ongeveer € 2,8 miljoen. Als er een meerderheid blijkt te zijn voor de nieuwe financieringsconstructie van de Centrale As, zal de VVD bij de Kadernota 2013 met een voorstel komen om de verhoging van de opcenten in 2014 en 2015 te schrappen.

 

[1] ‘Geld spoorlijn investeren in economie en infrastructuur', zie: http://bit.ly/KsmLoL

Media:

Omrop Fryslan --> VVD tsjin ferheging opsinten

Publicatiedatum: 13 juni 2012