Financieel probleem bij Fries Museum in nieuwe gebouw

De VVD Fryslân heeft het college van GS gevraagd of er nog meer financiële problemen te verwachten zijn bij het Fries Museum. Eerder was door vragen van de VVD namelijk duidelijk geworden dat er een financieel probleem aan zit te komen voor het depot van het Fries Museum. Kan het Fries Museum in de nieuwe setting uit de voeten met de provinciale subsidie, zoals de afspraak was? En komt er daarmee een goede invulling van het museum op het Zaailand? Is kortom de hele verplaatsing zowel het vertrek van de oude locatie als de exploitatie op de nieuwe plek nu goed geregeld, wilde de VVD weten.

Het college van GS heeft tijdens de begrotingsvergadering van Provinciale Staten bevestigd dat er financiële problemen zijn met de subsidie van het Fries Museum op het moment dat het nieuwe gebouw op het Zaailand wordt betrokken (vanaf 2013). Het college van GS heeft daarover gesprekken met het Fries Museum. In 2012 is er, volgens het college, nog geen probleem (men zit dan nog in het oude gebouw). Dus vindt het college dat er geen probleem is. De VVD Fryslân vindt dit een veel te laconieke houding. Het is een politiek gevoelig project geweest, en de Staten horen dan ook tijdig en volledig door het college van GS geïnformeerd te worden als er problemen zijn. Het college van GS wilde niet aangeven hoe groot de financiële problemen zijn.

Eerder bericht financieel probleem depot Fries Museum >>>

Publicatiedatum: 4 november 2011