Fors toegenomen risico project Waddenglas moet worden beperkt!

Afgelopen week was er een informerende commissie over Waddenglas, het glastuinontwikkelingsproject in Sexbierum. Duidelijk werd dat de financiële risico's voor de provincie fors toenemen. Het gaat om de ontwikkeling van zo'n 120 hectare. De gemeente Franekeradeel, provincie Fryslan en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) nemen elk risicodragend deel in deze grondexploitatie.

Gedeputeerde Hans Konst kwam met de mededeling, dat de grondexploitatie eerst een looptijd had tot 2015. Dat wordt nu 2017 of een paar jaar later. Bij het begin was de prognose nog een positief resultaat van 1,8 miljoen euro. In 2011 verdampte dat al tot 0,1 miljoen euro.

Voor de grondexploitatie van 2012 wordt er nu al een negatief resultaat verwacht. Dit is afhankelijk van het scenario. Maar het gaat in ieder geval om een bedrag van tussen de 0,5 en 1,5 miljoen euro negatief (dan moet 40 hectare grond worden verkocht in de periode 2012 - 2015). En als de uitgifte in fase 1 niet volgens planning gaat verlopen loopt het risico fors op: tussen de 5 en 7,5 miljoen euro negatief. De provincie staat voor 1/3 van de tekorten aan de lat.

De VVD Fryslan vindt dat de risico's moeten worden beperkt. En dat er daarom ook zicht moet komen op de kosten als de stekker uit het project wordt getrokken. De VVD Fryslan is verder van mening dat er eveneens moet worden gekeken naar een scenario waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden van het afboeken van een deel van de investeringen.

Verder werd er die avond verslag gedaan van het concept dat ontwikkeld is om het totale plan een duurzaam karakter te geven. Er moet een warmteleiding komen van de REC in Harlingen naar de kassen in Sexbierum. De zeer forse investeringen van tussen de 10 en 25 miljoen euro kunnen echter ook een extra risico betekenen. Het zou slecht zijn als duurzaamheid zou worden gebruikt als excuus om verder door te gaan met investeren, te kiezen voor de vlucht vooruit en daarmee de risico´s op een nog groter provinciaal tekort te vergroten.

Publicatiedatum: 9 oktober 2011