Fouten bij onteigening grond Centrale As: VVD wil zo snel mogelijk een oplossing

De provincie Fryslân heeft fouten gemaakt bij de onteigening van gronden voor de aanleg van de Centrale As. Dit is gebleken uit een uitspraak van de Kroon. Zo deed de provincie geen tijdig bod en kregen grondeigenaren te weinig tijd om op een aanbod te reageren.

De VVD wil opheldering hierover en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. De liberalen willen weten welke gevolgen dit heeft in tijd en geld nu er opnieuw onderhandelt zal moeten worden met grondeigenaren. Er moet wat de VVD betreft zo snel mogelijk een oplossing komen. Vertraging in de aanleg van de Centrale As kosten handenvol geld. Per maand gaat het om €0,5 miljoen.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Onteigeningsprocedure Centrale As
Vraag / Vragen Er blijken bij de grondonteigening van de Centrale As fouten gemaakt te zijn. Omrop Fryslân heeft hier ook over bericht, zie:http://www.omropfryslan.nl/nijs/grutte-flaters-sintrale . De VVD Fryslân wil helderheid en heeft de volgende vragen:

 

  1. Berichtgeving in de Staatscourant heeft op 13 augustus 2012 plaatsgevonden. Waarom heeft GS direct na het bekend worden van het besluit PS niet geïnformeerd?
  2. Hoe hebben de fouten die in het onderzoek naar de onteigeningsnoodzaak naar voren zijn gekomen plaats kunnen vinden? Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Wat heeft het college van GS gedaan om dit te voorkomen? Wat gaat het college nu doen om dit in de toekomst te voorkomen?
  3. In hoeverre zijn de voorstellen in het Concept grondbeleid van het college,  die eerder door PS niet positief zijn ontvangen, een oplossing voor deze fouten?
  4. Welke gevolgen heeft het afwijzen van de onteigeningsverzoeken in tijd cq. planning voor de aanleg van de Centrale As? Welke datum garandeert het college voor het moment dat de Centrale As klaar is?
  5. Leidt het afwijzen van de onteigeningsverzoeken tot vertraging m.b.t. aanleg van de Centrale As?
  6. Wat zijn de gevolgen in financiële zin voor het project Centrale As? Hoe past dit binnen het beschikbare krediet?
  7. In 2011 is eerder aandacht geweest voor de onteigeningsprocedure bij de Centrale As. Ook hier ging het destijds om de zorgvuldigheid m.b.t. onteigeningsverzoeken. Wat is daarna door het college gedaan? Hoe is dit gerelateerd aan de toen aangekaarte problematiek?

 

 

Indiener (s)
VVD

 

·        Aukje de Vries en Anton van der Aar, VVD Statenfractie

 

 

 

Uitspraak van de Kroon - Centrale As.pdf

Media:

Omrop Fryslân --> Grutte Flaters by Sintrale As

Omrop Fryslân --> VVD: Fragen oer Sintrale As

Omrop Fryslân --> Hobbel yn Sintrale As (geluidsfragment met o.a. Aukje de Vries)

 

LC (website) --> Fouten bij onteigening grond Centrale As

 

Friesch Dagblad --> Waddenfonds voortaan per regio gevolgd

Publicatiedatum: 22 augustus 2012