Fouten onteigening Centrale As: gele kaart voor college GS

Tijdens de behandeling van de interpellatie over de onteigeningskwestie Centrale As hebben GrienLinks en de VVD een motie van afkeuring ingediend. De interpellatie was aangevraagd omdat zo'n 95% van de onteigeningsverzoeken van de provincie door de Kroon waren afgewezen vanwege onzorgvuldig handelen. De motie van afkeuring werd gesteund door D66, PVV en de SP maar kon niet op een meerderheid rekenen doordat de coalitiepartijen zich achter de gedeputeerde schaarden.

Het is niet de eerste keer dat er gesproken moet worden over het grondbeleid van de provincie. Er is sprake van versnippering van de portefeuille grondbeleid, geen grip en slechte informatievoorziening naar burgers en Provinciale Staten. Het betreft hier geen incident, maar een zich herhalend patroon. De VVD is er niet gerust op en wil dat er meer sturing op dit dossier komt.

Het eigendomsrecht is voor VVD een groot goed. Onteigening is een laatste redmiddel en moet behoedzaam en zorgvuldig worden ingezet. Het is ingrijpend en drastisch. Dat daar zoveel fouten in worden gemaakt is een slechte zaak waar de betrokken burgers een boel onrust mee wordt aangedaan. De gedeputeerde heeft aangegeven maatregelen te hebben genomen, maar de VVD is er niet gerust op. ‘We moeten regelen dat dit in de toekomst niet weer gebeurt. Deze motie van afkeuring is een gele kaart. Een waarschuwing en een aansporing om beter en pro-actiever te handelen. We hopen dat het niet tot een rode kaart hoeft te komen', aldus Aukje de Vries.

LC --> Poepjes ontsnapt aan gele kaart.pdf

Publicatiedatum: 21 september 2012