Fred Teeven: ‘Meer Makkumer jachten naar VS’

"Koninklijke De Vries Makkum kan veel meer luxe jachten afzetten en ook de export van jullie Friese kalveren krijgt een enorme impuls.” Dat zei VVD-Kamerlid Fred Teeven gisteren in de aula van hogeschool Van Hall Larenstein op een druk bezochte bijeenkomst over TTIP.

Het was zonneklaar dat de liberaal een groot voorstander is van dit vrijhandels- en investeringsverdrag waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten druk in onderhandeling zijn. ,,Vrijhandel is goed. Natuurlijk, er zijn winnaars en verliezers, maar per saldo resulteert het in meer banen en welvaart. Laten we ons niet door angst laten regeren.” Teeven reageerde met die laatste opmerking op de zorgen van Fenna Feenstra, SP-fractievoorzitter in de Friese Staten, en onderzoeker Roos van Os van Somo (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen). Die betoogden juist dat het komende vrijhandelsverdrag de democratie bedreigt, het milieu verder aantast en ruim baan geeft aan het grootkapitaal waardoor landbouwers en mkb’ers ondersneeuwen. Ze wezen op het grote gevaar dat multinationals landen gaan aanklagen om hun investeringen te beschermen en gederfde inkomsten te claimen ,,Multinationals staan met hun claims bij de internationale arbitrages veel sterker dan Nederlandse bedrijven bij de Nederlandse rechter. Er is op dit punt alwel veel ten goede aangepast, maar nog lang niet voldoende’’, waarschuwde Van Os, die voorzag dat er ook over TTIP een referendum gehouden zal worden.

Dat TTIP goed uitpakt voor multinationals, daar was D66-Kamerlid Kees Verhoeven het niet mee eens. ,,Dit handelsverdrag gaat vooral ook over uniforme standaarden en daar zullen juist de midden- en kleinbedrijven van profiteren. Als een veiligheidstest in de EU gelijk is aan die in de VS scheelt dat een hoop bureaucratische sores bij de export waar vooral mkb’ers bij gebaat zijn.” Verhoeven erkende dat er ook nadelen aan het akkoord kunnen kleven. ,,Als bijvoorbeeld de standaarden naar een bedenkelijk niveau dalen.” Hijweigerde zich echter nu al zorgen te maken. ,,We wachten rustig het onderhandelingsresultaat af.”

Teeven vreest dat er geen akkoord ligt voor de Amerikaanse verkiezingen in november, zoals gepland. Dat kan zomaar een half jaar vertraging geven. ,,En onderwijl heeft de VS al wel een akkoord (TPP) gesloten met landen rond de Stille Oceaan. Zij kunnen nu makkelijker over en weer handel drijven en dat gaat ten koste van Europa. En dat baart me grote zorgen.”

Bron: Leeuwarder Courant 05 februari 2015
Foto: Niels Westra (LC)

 

Publicatiedatum: 5 februari 2016