Fries Meren Project: extra aandacht minder regels ondernemers

De VVD Fryslan is blij met het continueren van het Fries Meren Project in de periode 2011 - 2015. Het is een goede economische impuls voor Fryslan. In het kader van de versobering van het uitvoerings-programma Fries Meren Project is het project "instellen taskforce regelgeving" komen te vervallen en de kosten die hiermee annex waren, zijnde € 0,5 miljoen, waren geschrapt door het college van GS geschrapt. De VVD vindt dit een slechte zaak.

Fryslan hoog scoort als het gaat om regeldruk voor het bedrijfsleven. Het juist daarom een slechte zaak is dat deze taskforce regelgeving komt te vervallen. Tijdens de begrotingsbehandeling een motie is overgenomen om te komen tot een plan van aanpak voor minder regels en minder administratieve en toezichtslasten voor 1 juli 2012. Een taskforce regelgeving zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma daarbij goed zou aansluiten. De VVD denkt dat het goed is om een onafhankelijke (externe) blik te hebben op en bij dit proces. En het biedt de mogelijkheid het probleem breder op te pakken dan de toeristische sector alleen. Daarom heeft de VVD een amendement ingediend om € 100.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek minder regels.

Daarnaast heeft de VVD nog een amendement ingediend om de afweging voor de inzet van de REP-middelen in te zetten integraal te doen op het moment dat de REP-criteria worden vastgesteld en het totaaloverzicht van de majeure projecten inclusief de financieringsbronnen ook beschikbaar is. Dat is allemaal duidelijk in januari 2011.

Publicatiedatum: 30 november 2011