Friesch Dagblad: Staten kritisch over lagere Friese uitgaven

De provincie Fryslân verlaagt de uitgaven de komende vier jaar met grote stappen, van 678 miljoen euro in 2013 tot 274 miljoen euro in 2016. Tegelijk daalt het aantal voltijdsbanen op het provinciehuis van 809 tot 730. Reden voor VVD-fractievoorzitter Aukje de Vries om daar kritische vragen over te stellen in de commissievergadering van Provinciale Staten over de begroting. Zij stelt dat als de uitgaven meer dan de helft dalen, je een soortgelijke afname van het aantal ambtenaren zou verwachten.

Volgens gedeputeerde Jannewietske de Vries is het niet zo dat formatie en uitgaven altijd precies in de pas lopen, ook omdat er de komende jaren ondanks de dalende inkomsten nog een aantal forse investeringen wordt gedaan, bijvoorbeeld in grote wegenbouw projecten. Dan kan het wat langer duren voor de kleinere begroting ook weerspiegeld wordt in een kleiner ambtenarenapparaat. Het begrotingsbeeld dekt niet altijd de werkelijkheid."

De VVD-fractie was ook kritisch over de manier waarop de begroting er per jaar uitziet. Alleen het laatste van de vier jaren is de begroting positief. ,,En we weten dat het laatste jaar van een meerjarenbegroting in de regel boterzacht is." De eerste drie jaar moet er een tekort uit de reserves van de provincie worden aangevuld. Volgens De Vries is de provincie financieel juist uiterst gezond. Het saldotekort in de eerste jaren wordt gedekt uit de flexibele reserve die er juist voor bedoeld is om meer te kunnen doen als daar aanleiding toe is. En gezien de crisis is het aanjagen van de Friese economie met grote projecten aanleiding genoeg. ,,Dat doen wij altijd zo en het ministerie keurt dat ook altijd goed."

Bron: Friesch Dagblad

Publicatiedatum: 12 oktober 2012