Friese taal goed waarborgen bij uitbesteden provinciale taken

Recent was het probleem van het gebruik van het Frysk bij de telefoonnummers van de politie in het nieuws (112 en 0900 - 8844). Vandaag werd in de media bericht dat er bij de milieutelefoon eenzelfde probleem met het gebruik van de Fryske taal zou zijn. Het is door de provincie uitbesteed aan een callcenter in Emmen. De VVD vindt het een slechte zaak dat bij het uitbesteden van provinciale taken het gebruik van het Frysk niet gewaarborgd is.

De VVD in Fryslân wil opheldering en heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van GS. De VVD wil onder meer weten hoe dit in het taalbeleid van de provincie Fryslân past en welke rol het Frysk speelt bij het uitbesteden van werk. Ook wil de VVD weten op welke plekken c.q. in welke situaties het gebruik van het Frysk nog meer een rol speelt dan wel gaat spelen aangezien het college nog meer taken wil uitbesteden.

'Iets waar je kritisch op bent bij andere partijen, moet je zelf natuurlijk wel goed geregeld hebben', aldus Aukje de Vries namens VVD Fryslân.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp Fryske taal – milieutelefoon c.a.
Vraag / Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klopt het bericht in de media over de milieutelefoon? Zo ja/nee, wat is er aan de hand?

 

Hoe is bij de milieutelefoon geregeld dat het Frysk gebruikt mag worden als voertaal?

 

Hoe is dit in de aanbesteding en/of het contract opgenomen?

 

Hoe past e.e.a. in het taalbeleid van de provincie Fryslân? Hoe wordt hier op gestuurd? Welke rol speelt het Frysk bij het uitbesteden van werk?

 

Op welke plekken c.q. in welke situaties speelt het gebruik van het Frysk nog meer een rol dan wel gaat het een rol spelen (want het college wil nog veel taken outsourcen/uitbesteden, bijvoorbeeld in het kader van de Noordelijke samenwerking, FUMO/RUD)?

 

Welke vergelijkbare problemen zijn er nog meer bekend bij het college van GS? Op welke plaatsen zou een vergelijkbaar probleem kunnen spelen?

 

Welke publieksdiensten van de provincie zijn er nog meer uitbesteed dan wel gaan er op korte termijn uitbesteed worden? En hoe is c.q. wordt daar het gebruik van het Frysk geregeld?

 

 

Indiener (s)

 

Aukje de Vries, VVD Statenfractie

 

Media:

LC --> VVD: 'Let op Fries bij uitbesteden taken.'

Publicatiedatum: 5 maart 2012