.frl extensie: bedrijven niet op kosten jagen

Eind maart heeft VVD Fryslân opheldering gevraagd over de lijn van het college van GS met betrekking tot de .frl extensie. Uit deze brief blijkt dat de realisatie van een dergelijke extensie opeens zonder inzet van provinciale middelen mogelijk is. Eerder stelde het college van GS voor aan Provinciale Staten om een totaal investeringsbedrag van €2,05 beschikbaar te stellen met daar bovenop nog een garantstelling van €2,66 miljoen euro. Hiermee was de provincie volledig risicodragend in dit project.

GS geeft aan dat deze optie tijdens de voorbereiding wel is onderzocht maar dat er op dat moment geen marktpartijen waren die bereid waren risicodragend te investeren in de extensie. Het college geeft aan dat sommige partijen zelfs bereid waren om in bepaalde mate risicodragend te investeren. Deze informatie valt echter niet te lezen in het voorstel dat GS heeft gedaan aan de Staten.

De VVD was tegen het voorstel vanwege de veel te hoge kosten, en de meerwaarde voor Fryslân niet kon worden aangetoond. Tevens zouden bedrijven hierdoor onnodig op extra kosten worden gejaagd. Op de vraag van de VVD hoe het college nu rekening heeft gehouden met al deze aspecten geeft GS aan zich in te zullen spannen om de extra kosten voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken. Zij zullen hierover schriftelijke afspraken maken met de marktpartij die de .frl-extensie zal aanvragen. In dit kader kan onder meer gedacht worden aan het hanteren van een laag instaptarief, het doorlinken van een .frl webadres naar een reeds bestaande website onder een andere domeinextensie (bijvoorbeeld .nl, .com, .eu etc.), maar ook de wijze waarop Friese organisaties, bedrijven en particulieren, alsmede eerst rechthebbenden, als eerste in de gelegenheid stellen om een dergelijke .frl-extensie te verkrijgen.

Publicatiedatum: 17 mei 2012