Frysk Lab internationaal erkend

Woensdag 18 februari kwam het FryskLab, de bus van Bibliotheekservice Fryslan vol 3D-printers en andere moderne 'maakmiddelen' aan in Den Haag bij de Koninklijke Bibliotheek. De feestelijke terugkomst van het team van FryskLab na een tour door Europa van 3500 kilometer. Doel was collega bibliotheken en Fablabs te bezoeken, de visie op het “nieuwe maken”uit te dragen en daarnaast samen met collega’s slimme oplossingen te vinden voor blinden en slechtzienden. Zo werd er in de bus gewerkt aan een prototype voor een sprekende poster die op aanraking reageert door middel van sensoren.

De Maker Movement is in opkomst in Nederland. Door kinderen al jong te laten kennismaken met programmeren, 3D-printing en het bedenken van slimme uitvindingen, stimuleer je creativiteit, vindingrijkheid en wek je interesse in techniek. Belangrijke eigenschappen voor de arbeidsmarkt van morgen! Daarom heeft de Friese VVD-Statenfractie vorig jaar een motie ingediend om het FryskLab als bibliotheekinnovatie aan te merken en heeft de VVD-Tweede Kamerfractie de minister uitgedaagd het 'nieuwe maken' een plek te geven in alle bibliotheken in Nederland, naar het voorbeeld van het FryskLab.

Wij hadden bij de terugkomst van Frysklab in Den Haag toch op zijn minst gedeputeerde Jannewietske de Vries of anders de hoogste ambtenaar verwacht om ze welkom te heten. Want dit is een Fries initiatief waar we trots op kunnen zijn! Het FryskLab heeft inmiddels de bibliotheken van Zeeland en Rotterdam geïnspireerd om ook in hun bibliotheken met het 'nieuwe maken' aan de slag te gaan. En de oud-topman van IBM, John Patrick, noemde het FryskLab zelfs het hoogtepunt van zijn bezoek aan Florence. Complimenten die je moet koesteren!

De VVD zou graag zien dat het college van GS het initiatief van Frysklab een warmer hart toedraagt. Ook zal er boter bij de vis gedaan moeten worden wat betreft de financiering. Geef dit initiatief de ruimte om hun goede werk voort te zetten!

Daarom via deze weg nog maar een oproep: Provincie Fryslan wees trots op het FryskLab en hun prestaties in binnen- en buitenland. Hoe vaak gebeurt het dat Rotterdam, Keulen en Florence in onze voetstappen willen treden en hun bibliotheken ook willen verbreden met deze vorm van educatie? Dus kom over de brug en wees grutsk op de mannen en vrouwen van het FryskLab!

 

Anne-Wil Lucas, Tweede Kamerlid VVD
Sylvia Hosman, Statenlid VVD

 

Publicatiedatum: 23 februari 2015