Fryslân schaft beddenboekhouding af

Om de regeldruk voor ondernemers te verkleinen is de beddenboekhouding afgeschaft. Sinds 1995 moesten recreatieondernemers op de Waddeneilanden het aantal overnachtingsmogelijkheden bijhouden. Doel hiervan was het aantal overnachtingsmogelijkheden te stabiliseren. Hiervoor zijn nu andere mogelijkheden beschikbaar. De beddenboekhouding is daarmee overbodig. De verplichting is daarom afgeschaft.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “Ondernemers houden niet van onnodige regels. Gemeenten onderbouwen of recreatieve voorzieningen inpasbaar zijn en het aantal overnachtingsmogelijkheden niet toeneemt. De beddenboekhouding is daarmee overbodig geworden.”

Per plan of project wordt nu onderbouwd hoe is gezorgd voor het gelijk blijven van de totale recreatiedruk. Zo neemt het aantal overnachtingsmogelijkheden niet toe. Dit gebeurt per eiland. Hierbij wordt ook rekening gehouden met landschappelijke en natuurlijke waarden.

Publicatiedatum: 18 februari 2016