Fryslannorm is symboolpolitiek

Friese organisaties die voor een substantieel deel subsidie van de provincie krijgen, mogen haar bestuurders niet meer salaris betalen dan 130% van het inkomen van een gedeputeerde. Dat vindt de CDA Statenfractie Fryslân, die een ‘Fryslânnorm' wil invoeren. Zij dienden hiertoe een motie vreemd aan de orde van de dag in.

De VVD was tegen de motie. Op de vraag voor welk probleem dit nu een oplossing is kon het CDA geen antwoord geven. Ook kon het CDA niet aangeven of er een gesubsidieerde organisatie in Fryslân is die hun bestuurders, medewerkers of externe inhuur meer dan 130% van het inkomen van een gedeputeerde betaald. In de motie wordt de externe inhuur betrokken in de Fryslân norm, dit dan ook voor een ingehuurde advocaat, BTW-specialist, etc..
Ook de administratieve rompslomp die het controleren hiervan met zich meebrengt is een reden voor de VVD om tegen dit voorstel te zijn. Het CDA wil dat instellingen een verklaring afgeven dat ze aan de norm voldoen. Instellingen hebben dan nog wel te maken met de administratieve rompslomp. En het is een wassen neus, als je verder niks controleert of checkt.

‘We moeten zuinig omgaan met overheidsgeld, uitwassen moet je bestrijden, maar dit is symboolpolitiek', aldus Aukje de Vries.

Publicatiedatum: 8 juni 2012