11999092_1016210281733807_7504567225016358581_n-1

Gedeputeerde kan samen met de sector verder werken aan herijking cultuurbeleid

11999092_1016210281733807_7504567225016358581_n-1

De heroriëntatie van het cultuurbeleid is een beladen onderwerp gebleken. Dit werd vooral duidelijk bij de hoorzitting van 7 december jongstleden waarbij veel insprekers uit het culturele veld hun visie kenbaar maakten over de toekomst van de cultuursector. Tijdens deze hoorzitting heeft de culturele sector aangegeven dat de herijking eigenlijk te vroeg komt. Fractievoorzitter Avine Fokkens-Kelder heeft namens de VVD in de oordeelvormende commissie aangegeven een herijking tóch zeer wenselijk te vinden.

De VVD vindt het belangrijk dat er een heroriëntatie van de culturele infrastructuur plaats gaat vinden omdat de meeste subsidies nu vaak op een historische wijze zijn ontstaan. Nieuwkomers in de sector kunnen zich daardoor moeilijk tussen plaatsen. Juist om die reden is de VVD blij dat het cultuurbeleid tegen het licht gehouden wordt en ziet dit als een goed vertrekpunt van een nodige discussie. Het opstellen van heldere en duidelijke subsidiekaders en criteria  zijn hierbij van een groot belang.

Wij willen graag het ijzer smeden als het vuur heet is. En het vuur is nu heet, nu de cultureel sector zich heeft verenigd

 

De VVD heeft nog wel een aantal kanttekeningen bij het voorstel geplaatst. Zo is de culturele sector te weinig gehoord, zijn de consequenties van de voorliggende kaders en criteria nog niet voldoende duidelijk en zijn de gevolgen voor nationale en Europese geldstromen voor cultuur in het Noorden onvoldoende bekend. “Een herijking die wij om uiteenlopende redenen zeer wenselijk vinden en waarvan wij het te ver vooruitschuiven ervan onwenselijk vinden. Te meer nu wij graag het ijzer smeden als het vuur heet is. En het vuur is nu heet, nu de cultureel sector zich heeft verenigd.” aldus Fokkens. Om deze redenen heeft VVD Fryslân een amendement ingediend dat door de Staten breed werd gesteund.

Met dit amendement krijgt de Gedeputeerde de opdracht om de basisinfrastructuur met de cultuursector verder uit te werken in een uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma zou extra aandacht moeten zijn voor het cultuurtourisme, initiatieven van onderop, maatschappelijke meerwaarde en de Legacy van LF2018. Met name cultuurtoerisme vindt de VVD erg belangrijk. Deze vorm van toerisme kan nog veel verder ontwikkeld worden en biedt volop kansen voor Fryslân. Een goed cultuuraanbod heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van de provincie. “Ik ben blij met de brede steun voor dit voorstel om als provincie samen met de culturele sector het nieuwe beleid handen en voeten te geven en met Culturele Hoofdstad in het vooruitzicht is dat een hele mooie uitkomst”, aldus Avine Fokkens-Kelder.

 

Publicatiedatum: 21 december 2017