Gedeputeerde zal zich moeten verantwoorden omtrent Thialf

In november zal er in Provinciale Staten een debat gevoerd worden over de provinciale bemoeienis met Thialf. Het debat zal gevoerd worden op grond van een feitenrelaas dat het college van Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk aan Provinciale Staten zal aanleveren. Dit is de uitkomst van de interpellatie die afgelopen woensdag werd gevoerd omtrent Thialf.

Tijdens dit debat zal gedeputeerde Konst gevraagd worden zich te verantwoorden over de afgelopen periode rond het Thialf-dossier waar bij nogal wat zaken slechter liepen dan gedeputeerde aannam.

Verder bleek uit antwoorden op schriftelijke vragen die de VVD had gesteld omtrent de melding staatssteun Thialf dat deze melding afgelopen woensdag pas is gedaan. De VVD betreurt dat dit zo lang heeft moeten duren. Op een belangrijk dossier als Thialf had zo'n melding al klaar moeten liggen om risico op vertraging te voorkomen.

Publicatiedatum: 20 september 2013