Gedeputeerde zegt VVD expertmeeting toe

Bij bespreking van het milieubeleidsplan op 21 januari 2015 in de Staten benadrukte Sylvia Hosman nogmaals dat de VVD hecht aan een gedegen uitvoering van wettelijke taken. Taakuitbreiding van de provinciale milieutaken naar bv gezondheid is alleen aan de orde in het verlengde van de wettelijke taken. Zo draagt een goed milieubeleid bij aan schone lucht en daarmee aan de volksgezondheid.  Op een symposium over schone lucht in Amsterdam hoorden we over ontwikkelingen van het zeer schone GTL en over het belang dat omringende landen hechten aan tankstations voor waterstof tbv de brandstofcelauto’s Die ontwikkelingen gaan nog sneller dan verwacht; In Japan rijden deze auto’s al en binnenkort ook in de VS en enkele Europese landen die over waterstoftankstations beschikken. Het Milieubeleidsplan rept daar niet over.  Als een prov een belangrijke rol wil spelen op energiegebeid, moeten we de snelle ontwikkelingen op dat terrein wel bijhouden.

Met Groen Links vroeg de VVD al eens om een expertsymposium over nieuwe vormen van energie, ook als alternatief voor de vermaledijde windmolens. Wij vragen dat opnieuw, nu vanuit het perspectief van schone lucht.

Een grotere zijweg in dit milieuplan is voedsel. Maar om het positief te benaderen: regionale producten is een onderwerp van de regionale economie waar de VVD al eerder aandacht voor vroeg, ten tijde van de eerste ganzendiscussie, 7 jaar geleden. Tom van Mourik maakte er zelfs een gedicht op: “maak van een plaag een kans, eet meer gans”. Streekprodukten doen het goed. Ik ben er trots op dat in mijn eigen dorp er zowel een winkel met o.a. streekproducten is, als een automatisch verkooppunt van streekproducten als een streekmarkt . Dat trekt mensen naar een dorp. Ik denk wel dat als we hier meer aan willen doen bv met promotie, programma : economie en recreatie een beter uitgangspunt is.

Gedeputeerde zegde in haar reactie toe een expertmeeting te willen organiseren over nieuwe ontwikkelingen in brandstoffen. Wat de door gedeputeerde ook zeer gewaardeerde streekproducten betreft gaf zij terecht aan geen verantwoordelijkheden over te willen nemen, wel zo nodig te willen faciliteren.

Publicatiedatum: 22 januari 2015